Book online your hotel

Day
Month
Year
Day
Month
Year
Cancel a booking

OPERASI KHIDMAT TETAMU

(HT-110-3:2011)
Menyediakan program latihan kemahiran bagi penuntut lepasan PT3 / SPM / SPMV dalam bidang pengurusan hotel amnya dengan pengkhususan dalam operasi khidmat tetamu
Operasi Khidmat Tetamu ini adalah berlandaskan kepada Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan yang digubal oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran.

Tempoh Latihan:
– 12 bulan (Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3)

Borang Permohonan