Book online your hotel

Day
Month
Year
Day
Month
Year
Cancel a booking

OPERASI PENGEMASAN

(HT-050-3:2012)
Menyediakan program latihan kemahiran bagi penuntut lepasan PT3 / SPM / SPMV dalam bidang pengurusan hotel amnya dengan pengkhususan dalam operasi pengemasan
Operasi Pengemasan ini adalah berlandaskan kepada Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan yang digubal oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran.

Tempoh Latihan:
– 12 bulan (Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3)

Borang Permohonan