Book online your hotel

Day
Month
Year
Day
Month
Year
Cancel a booking

Kemudahan & Perkhidmatan

• Bengkel Pelbagai
• Bilik Bacaan
• Bilik Riada
• Bilik Rujukan
• Bilik Kuliah
• Restaurant
• Makmal Komputer
• Bilik Contoh Tetamu
• Contoh Kaunter Tetamu